Cactus_ved_Amfi_-_credit_Cisser_Mæhl.jpg

Cactus + Soma & Lil

Cactus

Cactus’ musik befinder sig imellem det skrøbelige og det stærke - det smukke og det voldsomme – kammermusik og grooves. Cactus er tæt på at være en dobbelttrio, med to basser og to saxer, og med denne samklang og spejling er det oplagt at også temaer spejles, vendes, vrides og udfordres. Bandet har med Maria Dybbroe i spidsen de seneste tre år fået bred opmærksomhed, fra bl.a. P8 Jazz, ved Vinterjazz, og ved jazzfestivalerne i København og Aarhus.

Soma & Lil

Soma & Lil er en cello duo, der arbejder med kompositioner og improvisationer, som forholder sig til det rum og den fysiske arkitektur de spiller i. De spiller med effektpedaler og arbejder med deres indbyrdes forskellighed i klang og udtryk.

Præsenteres som del af Vinterjazz.

Back