Fakta

Radar er et af Danmarks 19 regionale spillesteder, med tilskud til musikpræsentation og drift fra Aarhus Kommune og Statens Kunstfond. Publikumskapacitet er 300 stående gæster (mindre v. møblering). Radar afholder ca. 105 arrangementer om året.

Radar er det tidligere Musikcaféen, der afholdt sin sidste koncert i Mejlgade 53 den 10. december 2011. Spillestedet er fortsat i samme ånd under det nye navn på Godsbanen.

Foruden de fastansatte består Radars stab af 2 baransvarlige samt ca. 40 frivillige (bar, entré, garderobe, afvikling, teknik og foto).

Spillestedet er organiseret som en forening / selvejende institution med bestyrelse.

Radars tidligere lokaler i Mejlgade 53 har været brugt til spillestedsdrift siden 1978. Fra midtfirserne er udviklingen gået fra primært amatørscene og undergrundsklub til en differentieret professionel scene. Historisk har spillestedet indtaget en central rolle som scene for de nyeste musikalske tendenser i Aarhus, og har været startscene for mange af de navne, der nu betræder de største scener.

Offentlige dokumenter:

Rammeaftale 2017-2020

Årsrapport 2016

Evaluering, Aarhus Kommunes Musikudvalg 2015

Evaluering, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, 2015

Vedtægter for Foreningen Radar

Back