Partnere

DANSK LIVE
www.dansklive.dk
Interesseorganisationen for spillesteder og festivaler i DK.

AARHUS 2017

www.aarhus2017.dk
Europæisk kulturhovedstad Aarhus 2017.

ÅRHUS KOMMUNE

www.aarhus.dk/kommune
Yder tilskud til Radars drift.

STATENS KUNSTFOND

www.kunst.dk/musik
Yder tilskud til Radars drift.

GODSBANEN

www.godsbanen.dk
Kulturproduktionscentret som Radar er beliggende i, sammen med en lang række andre kultur- og kunstaktører og spændende samarbejdspartnere.

INSTITUT FOR X

www.institutforx.dk
Er nabo på Godsbanen. Herunder B-huset, der har produceret møbler til Radars koncertsal.

SPISELAUGET
www.spiselauget.dk
Restaurant beliggende på Godsbanen.

TUBORG

www.tuborg.dk
Partner og leverandør.

TUBORGFONDET
www.tuborgfondet.dk
Tuborgfondet har gennem årene ved flere lejligheder bidraget med støtte til tekniske nyanskaffelser.

TRAIN
www.train.dk
Regionalt Spillested i Århus, sammen med Fonden Voxhall og Radar.

FONDEN VOXHALL

www.fondenvoxhall.dk
Regionalt Spillested i Århus sammen med Train og Radar.

STUDENTERHUS AARHUS

www.studenterhusaarhus.dk
Spillested og meget andet i Stakladen på Aarhus Universitet.

TAPE
www.tapeaarhus.dk
Undergrundsspillested beliggende i vores gamle lokaler i Mejlgade.

ROSA

www.rosa.org
Arrangerer Spot Festival og Jammin’ koncerter på Radar.

AARHUS PSYCH FEST

www.aarhuspsychfest.com
Festival i Aarhus med fokus på psych som genre.

MONO

www.mono.dk
Lokal musikforening. Huser bl.a. øvelokaler og studiefaciliteter i huset MONORAMA, og arrangerer koncerter.

CAVI
www.cavi.au.dk
Centre for Advanced Visualization and Interaction. Samarbejdspartner på bl.a. Radars AUDIO CANVAS.

PIANOKOMPAGNIET
www.pianokompagniet.dk
Stemmer og vedligeholder Radars klaver.

Back