radarlab1

Radar Music_Lab

Radar Music_LAB er Radars løbende arbejde med formidling af musik via undervisning, workshops, foredrag o.l.

I 2018 afvikler vi et undervisningsforløb i elektronisk komposition i samarbejde med den anerkendte elektroniske musiker Bjørn Christiansen, bedre kendt som Bjørn Svin. Undervisningen er målrettet gymnasier og høj- og efterskoler. Forudsætningen er at eleverne har en gundlæggende musikforståelse og tidligere har modtaget musikundervisning. Undervisningsforløbene i 2018 ligger i april og september.

Det er en én-dags undervisnings-workshop med fokus på teknologi og digitalisering og disses betydning for måden hvorpå man komponerer, producerer og performer elektronisk musik.

Eleverne vil være aktivt deltagende og skabende i undervisningsforløbet, som skal skærpe de unges interesse for musik og komposition. Eleverne skal skabe et musikalsk produkt, som de slutter dagen af med at fremføre for hinanden og underviseren/musikeren. De deltagene klasser/elever får desuden mulighed for at gå på scenen og fremføre deres egne kompositioner i forbindelse med en offentlig koncert på Radar.

Bjørn Christiansen siger om forløbet:
”Elektronisk musik skabes typisk på en måde hvor at komponisten har haft direkte kontrol over hver enkel node. Det kan være på et nodepapir, via Sibelius eller f.eks i diverse Piano Roll editorer i software som f.eks Ableton Live, Logic, Pro Tools etc. Jeg vil introducere nogle metoder som kan supplere de typiske kompositionsformer. Vi vil sammen skabe komplekse kompositionssystemer som får os til at skabe materiale vi aldrig kunne have tænkt os til. Samspillet mellem menneske og computer bliver mere udtalt. Ved at påvirke vores kompositionssystemer performativt gør vi vores melodier, harmonier og rytmer levende på en kaleidoskopisk vis som gør at vi ikke ved, hvor vi ender”.

 

Radars undervisningsforløb med Bjørn Svin under Radar Music_LAB i 2018 er støttet af Statens Kunstfond.

Back