Radar2.jpg

Covid-19 retningslinjer for publikum ved afholdelse af koncerter

Senst opdateret 14-06-2021.

På Radar følger vi myndighedernes anbefalinger og krav til sikker afholdelse af arrangementer. Derfor vil du som gæst opleve at flere ting er anderledes, når du besøger Radar. Kapaciteten på Radar er nedjusteret til 60 personer, og alle koncerter afvikles som siddekoncerter.

Myndighedernes retningslinjer ændres og justeres løbende, og vi opdaterer derfor hele tiden vores procedure på Radar. Derfor vil denne vejledning også løbende blive justeret, så husk at tjekke op umiddelbart før dit besøg.

FØR DIT BESØG

 • Der er krav om coronapas for gæster til arrangementer på Radar, så du skal vise dokumentation for enten vaccination, negativ test eller tidligere smitte ved entréen til spillesteder. Husk derudover ID. Vi opfordrer til at hente den officielle Coronapas-app. Du kan også bruge appen MinSundhed eller downloader en pdf af dokumentationen fra minsundhed.dk. En negativ test må maks være 72 timer gammel. Læs informationerne om brugen af coronapas her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas
  Falder man ind under punkt 2 eller 3 af de grupper som ifølge Sundhedsstyrelsen er undtaget for at vise coronapas, så kontakt kontoret indenfor normal kontortid (hverdage kl. 9-15) på tlf. 8676 0344 forud for koncerten. Er man under 15 år, så medbring sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår.

UNDER DIT BESØG

 • Alle koncerter afholdes som siddekoncerter.
 • Vi opfordrer på det kraftigste til, at man ikke benytter kontanter ved køb i Radars bar, men kun betalingskort (der kan ikke benyttes MobilePay).
 • I forbindelse med ankomst til Radar kan der opstå kødannelse. Husk at holde én meters afstand i køen, vær tålmodig og følg personalets ansvisninger. For hurtig afvikling af kødannelse skal du have din dokumentation for coronapas, id og billet klar ved indgangen.
 • Husk at benytte den opstillede håndsprit og sørg for god håndhygiejne.
 • Der er mulighed for at indlevere overtøj i garderoben. Overtøj vil blive hængt op med afstand til hinanden. Større tasker skal indleveres i garderoben (dette er gratis).
 • Hold afstand til andre publikummer, også når du benytter Radars toiletter eller du går i baren for at købe drikkevare.
 • Der må under ingen omstændigheder flyttes på de opstillede stole i salen. Dvs. man må ikke rykke på stolene, heller ikke for at kunne sidde tættere sammen.
 • Under koncerten skal man forblive siddende. Man må kun rejse sig for at gå på toilet, gå i baren eller for at gå udenfor.
 • Man må ikke skifte plads undervejs. Den samme stol skal benyttes hele aftenen. Dette sker for at undgå for mange berøringsflader.
 • Publikum må ikke synge/fløjte/råbe o.l under koncerten.
 • Når koncerten er slut, kan der igen opstå kødannelse ved udgangen. Vær tålmodig, hold afstand og følg personalets anvisninger.
 • Vi gør opmærksom på, at ovenstående sker for at kunne overholde myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Derfor skal personalets anvisninger altid følges. Sker dette ikke har personalet mulighed for at bede en gæst om at forlade spillestedet.

Hvad sker der, hvis der har været en COVID-19 smittet til koncert?

Hvis en person får konstateret COVID-19 efter at have været til koncert på Radar, bliver vi underrettet af Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for smittesporingen i Danmark.

Er du selv testet COVID-19 positiv, skal du således ikke rette henvendelse til os, men orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om din deltagelse i koncertbegivenheden hos Radar.

Når vi modtager en orientering om en COVID-19 smittet koncertgænger, vil vi efterleve de retningslinjer, som Styrelsen for Patientsikkerhed udsteder.

Radar vil underrette de personer, som har haft billetter til den pågældende koncert, og opfordre billetindehaveren til at videreformidle underretningen til de eventuelle personer, som vedkommende har købt billetter på vegne af.

Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer en real smitterisiko, vil vi I underretningen anbefale og opfordre koncertdeltagere til at efterleve sundhedsstyrelsens anbefalinger for kontaktopsporing og nære kontakter. Det indebærer blandt andet at vedkommende bliver COVID-19 testet og går i selvisolation.

Back