Topmøde.jpg

Topmøde om støtten til rytmisk musik

VIGTIGT! Gratis adgang men man SKAL tilmelde sig via email!

En række af musikbranchens topfolk samles til debat om kunststøtten til rytmisk musik i Danmark. Er den tidssvarende og dækker den branchens behov? Det er nogle af de spørgsmål, der vil blive diskuteret denne aften.

Døre kl. 16.30
Arrangement kl. 17.00 - 19.00

Der er fri entré, men begrænset antal pladser, så skynd dig at melde dig til via info@promus.dk

Hvis du ikke er registreret, er der ingen adgang.

”Musikbranchen har igennem de sidste 20 år gennemgået en fundamental forandring. Vi lytter til musik via nye medier og ligeledes skabes musik ved hjælp af nye værktøjer. Aldrig har det været nemmere at udgive original musik, men samtidig er konkurrencen blandt landets musikere om publikums opmærksomhed intensiveret. Den statslige kunststøtte har imidlertid ikke rykket sig, hvorfor den i dag hviler på de samme principper og mekanismer som for 20 år siden”.

Denne problemstilling og påstand fremsætter de to CBS-studerendede, Christian Peck-Thorsted & Johan Kruse, i deres nyligt offentliggjorte rapport "Public Funding for Rhythmic Musicians - A business study on how the Danish public funding system most effectively can support the Danish middle-layer musicians".
I rapporten analyseres og diskuteres statens støtte til den rytmiske musik, og der stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt støttesystemet, eller politikken bag, har fulgt med branchens udvikling og imødekommer tidens faktiske behov, således vi også i fremtiden er sikret et professionelt dansk musikliv med diversitet.
Denne diskussion er ikke ny, men rapporten falder i god tråd med den løbende diskussion, der til stadighed finder sted i den rytmiske musikbranche.

Paneldebat

I anledning af rapportens udgivelse, har Promus taget initiativ til at samle en række musikaktører til en åben debat om emnet.

Debatten indledes med et kort oplæg fra rapportens to forfattere, der følges op af en større paneldebat om kunststøtten til rytmisk musik generelt bestående af et bredt panel af musikbranchens aktører og organisationer:

Moderator: Eva Laksø – kommunikationskonsulent.

Topmøde om kunststøtten til rytmisk musik i Danmark er arrangeret af Promus.
Back