Mads_Emil_Dreyer_010__Photo_by_David_Stjernholm_-_Mads_Emil_Dreyer.jpg

SPOR Festival // Repeater, quietus

SPOR Festival er igen at finde på Radar, og søndagen byder på en auditiv rejse.

OBS: Indgang kræver partout til SPOR Festival

Repeater, quietus arbejder komponisten Mads Emil Dreyer med små slagtøjsinstrumenter og elektronik. På instrumenterne sidder kontaktmikrofoner, der opfanger lyd, og overfladetransducere, som er en slags små højtalerkomponenter, der udsender lyd.

Denne konstellation skaber en række små lukkede kredsløb, hvor dét, som mikrofonerne opfanger, bliver sendt ud af transducerne, som derpå opfanges af kontaktmikrofonerne og igen sendes ud af transducerne. Denne proces gentages igen og igen og omdanner instrumenterne til små, selvstændige og skrøbelige feedbackloops, hvor det elektroniske er fuldstændig indlejret i det akustiske.  

English
In "Repeater, quietus," composer Mads Emil Dreyer works with small percussion instruments and electronics. Contact-microphones are attached to the instruments, capturing sound, and surface-transducers, a type of small speaker component, that release sounds.

This setup creates a series of small, closed circuits where what the microphones capture is sent out by the transducers, then picked up by the microphones and sent out by the transducers again. This process repeats over and over, transforming the instruments into small, independent and quite fragile feedback loops, where the electronic is completely embedded in the acoustic. 

CREDITS: Mads Emil Dreyer - komponist

MEDVIRKENDE: Lorenzo Colombo, percussion
STØTTET AF: Statens Kunstfond, KODA Kultur

Om SPOR Festival

SPOR har siden 2005 arbejdet ambitiøst med at aktualisere og udbrede den nyeste lyd- og tonekunst, nationalt som internationalt. SPORs hovedaktivitet er den årlige SPOR festival, der finder sted i maj måned på en række etablerede venues og alternative lokationer i Aarhus. 

SPOR festivalens hjerte banker varmt for al den fantastiske ny musik og lydkunst, der skabes for at udfordre og møde publikum, forskønne, gentænke eller vise andre veje. På SPOR kan du opleve både etablerede, internationale komponister/værker/musikere og unge talenter, som vi gør en dyd ud af at etablere en producerende platform for. Der er meget få (hvis nogen!) sikre valg i SPORs programlægning. Det giver sommerfugle i maven og en masse benarbejde, men også - år efter år - masser af bevis for, at genren trives og er i en rivende udvikling.

Vi glæder os til at byde dig velkommen <3 

OBS: Indgang kræver partout til SPOR Festival

Back