Skærmbillede 2023-10-11 kl. 13.45.55.png

MUX:AROUND – IMMERSIVE 360° KONCERTER

Lørdag den 4. november indtager MUX Radar. Kom og oplev koncerter på 360°-scene med Saltmother og Xenia Xamanek, lysinstallation af CæsarLux og audiovisuelle værker af K. L. Konstantin og Jeppe Pape Møller.

Det bliver en immersiv og ekspressiv aften fyldt med indtryk og udtryk som du ikke vil gå glip af.

K.L Konstantin og Jeppe Pape Møller

De audiovisuelle kunstværker er skabt i samarbejde mellem den elektroniske komponist Kristian Mølholm Larsen og den visuelle kunstner Jeppe Pape Møller. Værkerne vil udfolde sig som surealistiske fortællinger om hud, floder, traditioner og utopiske drømme og ønsker.

Den danske elektroniske kunstner K. L. Konstantin skaber, i sit univers, ærlige og insisterende fortællinger om verden, og med grænsen mellem drøm og virkelighed i opløsning krakelerer strukturer og traditioner. 

K.L Konstantins frembrusende og længselsfulde værker er surrealistiske forestillinger om teknologiens påvirkning af krop, sind og samfund, og er et symptomatisk indblik i samtiden. 

I værkerne er mennesket klemt i et teknologisk kontinuum, tvunget til at forholde sig til nye landskaber, monumenter og organismer.

CæsarLux

Bag kunstnernavnet CæsarLux gemmer sig lystekniker og Digital Designer Jakob Cæsar Østergaard. I hans faglige kryds har han blandt andet arbejdet med at bruge AR som supplement til traditionelt lys og skrevet speciale i et digitalt samarbejde mellem artister og lysteknikere. 

Til MUX vil han lave en dynamisk lysinstallation, der er skabt ved at programmere lys, der tilpasses både artisterne, publikum og koncertlokalets rum. Lyskilderne vil være placeret rundt blandt publikum og på scenen for at nedbryde den materielle grænse mellem scene og rum, og skabe et mere sammenhængende og nærværende oplevelse mellem artist og publikum.

Saltmother

Saltmother er sanger og komponist Amanda Appels soloprojekt. 

Med inspiration fra folkeviser, religiøs musik og internettets multiverse virkelighed skriver hun stemningsmættede funktionssange til det moderne menneske. Højsange til årstidernes skiften væves ind i mellem bildækkenes evige drejen på motorvejen, viser til at trøste et knust hjerte, og fængende artpop sange. 

I centrum er Amanda Appels operatiske men intime vokal - kendt fra hendes arbejde med den eksperimenterende vokalgruppe ilinx - og hendes sans for bittersøde melodier og farverige harmonier. Xenia Xamanek

Med deres idiosynkratiske stil og evige nysgerrighed har honduranske/nicaraguanske/danske Xenia Xamanek skabt et vidtrækkende kunstnerisk univers i konstant forvandling.

Xenia Xamaneks musikproduktioner, såvel som deres liveoptrædener og DJ-sets, byder velkommen til en uforudsigelig blanding af lyde, der skaber elektroniske perkussive landskaber, hårdtslående beats og sange fra hjertet, som med sin flygtige æstetik og skiftende følelser fremkalder nye verdener og nye måder at være på. Musik som transformere den lyttende.

Den københavnske kunstner har været involveret i adskillige samarbejder med fokus på stedsspecifik lydkunst, audiovisuelle performances og meget mere, hvor Xenia Xamanek har arbejdet med områder som stemmen, det paranormale og livet efter døden, og er desuden en af grundlæggerne af musikplatformen og pladeselskabet UUMPHFF music.

MUX

MUX er en frivilligforening der gennem tværgående samarbejder søger at skabe nye former for koncertoplevelser, som udvider hvad vi normalt forbinder med den live koncertoplevelse. MUX arbejder i krydsfeltet mellem blandt andet livemusik, kunst og performance. Forskellige lokationer rummer forskellige potentialer, og MUX udforsker disse ved at skabe forbindelser kunstarter imellem.

– ENGLISH –

On Saturday, November 4th, MUX takes over Radar. Come and experience concerts on a 360° stage with Saltmother and Xenia Xamanek, a light installation by CæsarLux, and audiovisual works by K. L. Konstantin and Jeppe Pape Møller.

It will be an immersive and expressive evening filled with impressions and expressions that you won't want to miss.

K.L Konstantin and Jeppe Pape Møller

The audiovisual works of art is created in a collaboration between electronic composer Kristian Mølholm Larsen and visual artist Jeppe Pape Møller and will unfold into surreal tales about flesh, rivers, traditions and utopian dreams and wishes.

CæsarLux

Behind the artist name CæsarLux, lighting technician and Digital Designer Jakob Cæsar Østergaard is concealed. In his professional crossroads, he has, among other things, worked on using AR as a supplement to traditional lighting and written a thesis on digital collaboration between artists and lighting technicians.

For MUX, he will create a dynamic light installation by programming lights that will adapt to both the artists, the audience, and the concert venue's space. The light sources will be placed among the audience and on the stage to break down the material boundary between the stage and the space, creating a more cohesive and immersive experience between the artist and the audience.

Saltmother

Saltmother is the solo project of singer and composer Amanda Appel. Drawing inspiration from folk songs, religious music, and the multiverse reality of the internet, she crafts evocative functional songs for the modern individual. Songs celebrating the changing seasons blend in with the eternal spinning of the wheels on the freeway, offering solace to a broken heart, and catchy art-pop tunes.

At its core is Amanda Appel's operatic yet intimate vocals, known from her work with the experimental vocal group ilinx, and her knack for bittersweet melodies and colorful harmonies.

Xenia Xamanek

With their idiosyncratic style and eternal curiosity, Honduran/Nicaragua/Danish Xenia Xamanek has created a wide-ranging artistic universe in constant transformation. 

Xenia Xamanek's music productions, as well as their live performances and DJ sets, welcomes an unpredictable mixture of sounds creating electronic percussive landscapes, hard-hitting beats and songs from the heart, which with its volatile aesthetic and shifting emotions evokes new worlds and new modes of being. Molten places of music to llorar y gritar, to perrear y sudar, to transform and to feel it all.

Devising connectivity the Copenhagen-based artist has been involved in numerous collaborations focusing on site-specific sound art, audiovisual performances and much more, working in fields such as the voice, the paranormal and the afterlife, as well as being one of the founders of the music platform and label UUMPHFF music.

MUX

MUX is a voluntary association that, through cross-disciplinary collaborations, aims to create new forms of concert experiences, expanding what we typically associate with the live concert experience.

MUX operates at the intersection of live music, art, and performance. Different locations hold different potentials, and MUX explores these by forging connections between art forms.

Back