360graders.jpg

Det fleksible koncertrum

På Radar har vi siden vi åbnede i nye lokaler på Godsbanen i 2012 arbejdet med at udvikle et fleksibelt koncertrum, der kan indrettes så det understøtter den enkelte koncert bedst muligt. Dette arbejde indebærer bl.a. en modulopbygget scene, der kan flyttes, formindskes og ændre form, samt publikumsmøblering der kan optimere intimiteten i rummet, hvad end der er 300 eller 60 publikummer.

Formålet med at arbejde med et fleksibelt koncertrum er at gentænke de faste, velafprøvede rammer for rytmiske koncerter og udvide og skærpe koncertoplevelsen. Vi arbejder løbende hen imod at skabe et nyt og innovativt setup, der med nye og bedre virkemidler gør, at vi kan gentænke koncertrummet radikalt til hver eneste koncert.

Samtidig styrker det fleksible koncertrum vores samarbejdsmuligheder med andre kunstformer, såsom videoproduktion, litteratur, dans, lys- og lydkunst.

(Mindst) 5 scener

Radars scene har fem standardpositioner, der er udgangspunkt for designet af koncertrummet til den enkelte koncert.

  • Klassisk - Scenen placeret ved bagvæggen så der skabes et helt klassisk koncertrum. Scenens dybde kan øges eller formindskes alt efter hvor mange artister der skal på scenen.

  • 360° - Radars scene kan stå midt i rummet, med publikum på alle fire sider. Denne opsætning skaber enestående intime koncerter, hvad enten bandet står i centrum for en kæmpe dansefest, eller publikum får lov at komme med ind i et øvelokale uden vægge.

  • Niveau-delt / floor show - Dele af scenen kan fjernes eller udskiftes med lavere podier, således at skabes en scene i flere niveauer eller bandet får mulighed for at stå på gulvet i øjenhøjde med publikum.

  • Halv scene - Til elektroniske arrangementer, eller andre arrangementer hvor der kun står en eller to artister på scenen, kan scenen halveres.

  • Amfiscene - Sceneelementerne fjernes og bandet står på gulvet midt i rummet, med publikum placeret hele vejen rundt på plateauer og trapper.

Publikumsmoduler

Lokalt producerede publikumsmoduler med lys. Modulerne anvendes både som stemningsskabende elementer der kan skræddersyes den givne koncert, hvad enten det kræves at publikum er siddende, stående eller hoppende.

Backstage

Backstage området ligger i forlængelse af koncertsalen, og er derfor oplagt til at udvide det konventionelle koncertformat. Her kan der eksempelvis opføres performances, vises film, være talks eller intim koncerter.

Kvadrofoni

Radars lydssystem giver mulighed for optræde i et kvadrofonisk lydsetup med fire uafhængige højttalere placeret i fire hjørner i salen. Det kvadrofoniske setup kan anvendes på flere måder, både som dedikerede kvadrofoniske koncerter hvor artisterne oftest placeres midt i rummet, eller som et ekstra lydligt lag, hvor artisterne optræder på scenen og anvender de to bagerste højttalere til effekter og derved omslutter publikum i lyd.

Herunder den tyske elektropioner Burnt Friedman i kvadrofonisk setup d. 03.03.2018

Under Lyd+Litteratur Festivalen d. 25.10.2017 blev Radar omdannet til en mørk kvadrofonisk surround sound-hule, da Schweppenhäuser/Thomsen og digteren Morten Søndergaard opførte lydværket "SPEOS" for et liggende publikum.

Back