radar_riga

Artist-In-Residence

Radar er ikke kun et præsenterende spillested, vi er også et skabende. Derfor laver vi ofte tætte samarbejder med kunstnere og musikere. Her på siden kan du læse om nogen af de tidligere artist-in-residence ophold Radar har været med til at facilitere.

Har du en god idé til et artist-in-residence ophold, så tag endelig kontakt til os.

SPILLESTED OG KUNSTHAL FORENET I NYT FORMAT I 2022

Covid-19 skabte store forandringer i den institutionelle praksis – alt fra det kunstneriske indhold til de institutionelle rammer er blevet berørt. Det har påvirket både den enkelte performance og den længerevarende udstilling, og fælles for kulturlivet har været udfordringen med at omstille sig til en ny virkelighed.

Derfor gik Radar i Aarhus og Regelbau 411 på Thyholm sammen med kunstneren Signe Klejs og komponisten Christian Windfeld for at skabe et samarbejde og en dialog, der gik på tværs af faglige, fysiske og institutionelle rum.

Ved at fusionere de institutionelle praksisser repræsenteret ved Radar som spillested og Regelbau 411 som kunsthal blev der arbejdet med udgangspunkt i idéen om et nyt format, der udfordrer traditionelle forestillinger om den performative koncert og den stedsspecifikke udstilling.

Projektleder og programplanlægger hos Radar, Martin Aagaard Jensen:
”Dette projekt stiller spørgsmål ved, hvorvidt vores standardiserede institutionelle praksis er i stand til at navigere og omstille sig i en verden med pludselige forandringer som resultaterne af Covid-19 og i en mulig fremtidig pandemi. Vi er overbevist om, at det kræver nye arbejdsmetoder, baseret på ny research og eksperimenter mellem forskellige faggrupper, hvis vi skal sikre kunstnerisk og produktionsmæssig eksekvering i en usikker fremtid.”

Kuratorerne på Regelbau 411, Matilde Best og Simon Thykjær:
“Her har det været spændende at arbejde med de forventninger, der er til kulturinstitutioner og deres kunstneriske formater. I samarbejdet med Radar har vi udfordret idéer og forestillinger om det stedbundne og inviteret Signe Klejs og Christian Windfeld til at skabe et værk, der på en og samme tid bekræfter, opløser og forandrer vores vante måder at tænke udstillinger i rum.”

Sand, slagtøj og lyd indgik i udstillingen, der reflekterede over de narrativer og forestillinger, der knytter sig til de to lokationer og menneskets søgen efter et helle i en kaotisk verden. I denne kontekst pegede udstillingen mod meditationen og ritualet som åndelige rum, hvor de besøgende kunne søge tilflugt. På mere end hundrede kilometers afstand, og i en simultan begivenhed af otte dages varighed, blev Radar og Regelbau 411 bundet sammen. Hér blev tiden for en stund opløst, og afstande flettes sammen i en cyklisk evighed.

Lær mere om projektet i denne folder: 

https://issuu.com/radarlive/docs/tilflugt_-_en_dialog_paa_tvaers_af_rum_1_

Åbning: 3. september 2022. Radar kl. 11-13. Regelbau 411 kl. 15-17.
Udstillingsperiode: 4.-11. september 2022.

Udstillingen blev realiseret med støtte fra Region Midtjyllands Kulturpulje, Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, Music City 2022, Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond.


 

MARC DUCRET “SHOUT” - ARTIST-IN-RESIDENCE 2021

I 2021 inviterede Erlings Jazz og Ølbar og Radar den franske komponist Marc Ducret i et artist residency under det års Aarhus Jazz Festival.

Residenciet havde til formål at facilitere et stærkt samarbejde mellem Marc Ducret og en række af de mest spændende og ambitiøse danske musikere. Ny musik under fanen “SHOUT” skrevet af Ducret baseret på digte af Robert Frost blev uropført af Ducret og forskellige konstellationer på både Radar og Erlings Jazz og Ølbar.

Værket “SHOUT” bygger bro mellem den “klassiske” og den “rytmiske” musik, og udvisker det mere og mere arbitrære skæl der eksisterer imellem dem. “SHOUT” er et mesterligt eksempel på hvordan moderne musik både rummer krævende og nytænkende improvisatorisk sammenspil i symbiose med kompleks og konceptstærk partiturmusik, hvilket effektivt ophæver sondringen mellem det “klassiske” og det “rytmiske”.

I dette podcast afsnit dykker Alexander Bossen og Martin Aagaard ned i Marc Ducrets kunstneriske virke med eksempler fra hans bagkatalog:

Recidenciet bød på følgende opførelser og konstellationer:

11 juli : Marc Ducret solo koncert under Aarhus Jazz Festival på Erlings Jazz- og
Ølbar

12 juli Trio koncert under Aarhus Jazz Festival på Erlings Jazz-
og Ølbar (Guitar: Marc Ducret / Trumpet: Kasper Tranberg / Trommer: Peter Bruun)

13 juli Kvintet koncert under Aarhus Jazz Festival på Radar ( Guitar: Marc Ducret / Trumpet: Kasper Tranberg / Trommer: Peter Bruun / Klarinet + sax : Anders Banke / Bass: Nils Bo Davidsen)

14 juli Kvintet + Aarhus Sinfonietta under Aarhus Jazz Festival på Radar

 

Recidenciet blev støttet af Aarhus Jazz Festival og Statens Kunstfond.


AARHUS X RIGA - ARTISTS-IN-RESIDENCE 2016-2017

Gennem to-års samarbejde skabte gruppen “Aarhus X Riga” et værk i mødet mellem lydkunst, 3d-teknologi, natur og spirituel højtid. Værket for 72 højttalere blev opført i Væksthusene i Aarhus Botanisk Have som det første af sin slags den 21. og 22. juni 2017.

Solstice study with 72 speakers by 6 composers - on opposite coasts of one sea

Værket er kulminationen af et to-årigt samarbejde mellem de lettiske og danske kunstnere Sabine Moore, Filip Johan Arnestad, Toms Aunins, Anna Kirse, Merlyn Perez-Silva og Olga Szymula. Gruppen har på baggrund af koncerter på Radar og under den lettiske lydkunstfestival Skanu Mezs formet tætte kunstneriske bånd, der er afgørende for at skabe et værk for Væksthusene i Botanisk Have i Aarhus.

Værkets titel antyder det modsigende forhold af forskellighed og samhørighed der har formet gruppen fra dets begyndelse. Det har været intentionen at udfordre kunstneres egen praksis og musikalske overbevisning ved at indgå en samproduktion på tværs af lande- og musikalske grænser.

Værket tager udgangspunkt i traditioner, symboler og betydninger, der forbindes med midsommer som både kulturel og som en faktisk sanselig hændelse. Til dagligt udgør Væksthusenes 72-multikanals lydssystem et sonisk tæppe, der har til formål at skabe en oplevelse af at bevæge sig rundt i forskellige verdensdele, men forvandles med dette værk til en rumlig fortælling. Med dramaturgiske greb og et særligt 3d-lyddesign for 72-højttalere har gruppen skabt en specifik oplevelse, som kun kan opleves i Væksthusene. Det sanselige samspil med floraen, luftfugtigheden, arkitekturen og publikums måder at bevæge sig på i de forskellige områder er alt sammen taget i betragtning med sigtet om, at skabe en helhedsoplevelse.

AARHUS X RIGA

Radar og de tre aarhusianske musikere Merlyn Silva, Filip Ja og Olga Szymula påbegyndte i februar 2016 samarbejdet med Det Danske Kulturinstitut i Riga og tre lettiske kunstnere Anna Kirse, Toms Auniņš og Sabine Moore. Det overordnede mål for projektet var at støtte op om den elektroniske musik i Aarhus og Riga, styrke internationale koncert aktiviteter samt netværk på kryds af landegrænser med sigtet om at skabe ny musik.

Gruppens første møde foregik på spillestedet Aristids under et legendarisk Balzam destilleri i Riga’s gamle bydel. Gennem to dages workshop omdannede gruppen Aristids til et sonisk eksperimentarium og afprøvede grænser for det mulige og umulige.

I maj 2016 lagde Radar så ramme til endnu et eksperimenterende møde mellem kunstnerne, hvor de gennem en to-dages workshop komponerede og udformede musik, som præsenteredes for publikum fredag d. 27.maj 2016. Hele koncerten blev livestreamet, og kan ses nedenfor.

Skaņu Mežs

Efter koncerten på Radar inviterede den anerkendte lettiske lydkunstfestival Skaņu Mežs gruppen til at opføre koncert på Aristids d. 13.10.2016.

Skrivelejr i Norsminde

I løbet af en isnende kold uge i februar 2017 arbejdede gruppen fokuseret på at skrive materiale og udvikle koncepter til det forestående værk i Væksthuset i Aarhus Botaniske Have. Få et indblik i processen og tankerne bag værket fra artisterne selv i mini-dokumentaren herunder:

AARHUS X RIGA BLEV STØTTET AF:

Aarhus 2017, Det Danske Kulturinstitut i Riga, CAVI, Væksthusene, Science Museerne, Aarhus Universitet. Projektet er del af Radars kulturhovedstadsprojekt #Venuehack.

Back