Regelbau_411.jpg

Radar og kunsthallen Regelbau 411 skaber dialog på tværs af rum

Publiceret: 17-06-2021

Et fælles lydkunstprojekt mellem Radar i Aarhus og Regelbau 411 i Thyholm har fået bevilliget 100.000 i tilskud af Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje til at udforske mødet mellem spillested og kunsthal.

Hvordan navigerer man og omstiller sig som kulturinstitution i en verden med pludselige forandringer? Det vil Radar og kunsthallen Regelbau 411 i et kommende projekt udforske på baggrund af den aktuelle Covid-19 pandemi.

Pandemien har kaldt på omstillingsparathed blandt alverdens kulturinstitutioner, og med projektet ”DIALOG PÅ TVÆRS AF RUM” vil spillestedet og kunsthallen gå ind i et tværæstetisk udviklingsprojekt, der har til formål skabe et nyt format, som samtænker den performative koncert og idéen om kunstværket som objektbåret.

Det nye format vil blive præsenteret parallelt på de to steder i 2022, og vil blive til i tæt samarbejde med blandt andet arkitekter, lydkunstnere og musikere.

Udviklingsprojektet er netop blevet bevilliget 100.000 kroner fra Region Midtjyllands Kulturudviklingspulje med følgende begrundelse:

”Projektet er et innovativt samarbejde mellem to stærke aktører inden for hvert deres felt, og indeholder nye, eksperimenterende tilgange til det at arbejde og samarbejde tværfagligt og på tværs af kunstarter – her med lydkunsten som omdrejningspunkt. Projektet står på skuldrene af et koncept fra Europæisk Kulturregions festival GENOPDAG i 2019, ligesom det også tænkes sammen med Music City 2022-projektet”.

Radar og Regelbau ser frem til at komme i gang med arbejdet, og glæder sig til at offentliggøre resultatet i 2022.

Back