DSC00357_kopi.jpg
Fotograf: Martin Aagaard Jensen

Spillested og kunsthal forenes i nyt format

Covid-19 har skabt forandringer i den institutionelle praksis – alt fra det kunstneriske indhold til de institutionelle rammer er blevet berørt. Det har påvirket både den enkelte performance og den længerevarende udstilling, og fælles for kulturlivet har været udfordringen med at omstille sig til en ny virkelighed. 

Derfor er Radar i Aarhus og Regelbau 411 på Thyholm gået sammen med kunstneren Signe Klejs og komponisten Christian Windfeld for at skabe et samarbejde og en dialog, der går på tværs af faglige, fysiske og institutionelle rum. 

Ved at fusionere de institutionelle praksisser repræsenteret ved Radar som spillested og Regelbau 411 som kunsthal er der arbejdet med udgangspunkt i idéen om et nyt format, der udfordrer traditionelle forestillinger om den performative koncert og den stedsspecifikke udstilling.

Projektleder og programplanlægger hos Radar, Martin Aagaard Jensen, fortæller:
”Dette projekt stiller spørgsmål ved, hvorvidt vores standardiserede institutionelle praksis er i stand til at navigere og omstille sig i en verden med pludselige forandringer som resultaterne af Covid-19 og i en mulig fremtidig pandemi. Vi er overbevist om, at det kræver nye arbejdsmetoder, baseret på ny research og eksperimenter mellem forskellige faggrupper, hvis vi skal sikre kunstnerisk og produktionsmæssig eksekvering i en usikker fremtid.”

Kuratorerne på Regelbau 411, Matilde Best og Simon Thykjær, uddyber:
“Her har det været spændende at arbejde med de forventninger, der er til kulturinstitutioner og deres kunstneriske formater. I samarbejdet med Radar har vi udfordret idéer og forestillinger om det stedbundne og inviteret Signe Klejs og Christian Windfeld til at skabe et værk, der på en og samme tid bekræfter, opløser og forandrer vores vante måder at tænke udstillinger i rum.”

Om udstillingen
Sand, slagtøj og lyd indgår i udstillingen TILFLUGT, der reflekterer over de narrativer og forestillinger, der knytter sig til de to lokationer og menneskets søgen efter et helle i en kaotisk verden.

I denne kontekst peger udstillingen mod meditationen og ritualet som åndelige rum, hvor de besøgende kan søge tilflugt. På mere end hundrede kilometers afstand, og i en simultan begivenhed af otte dages varighed, bindes Radar og Regelbau 411 sammen. Hér opløses tiden for en stund, og afstande flettes sammen i en cyklisk evighed.

Signe Klejs (DK) arbejder ofte tværæstetisk og stedsspecifikt. Med et element af forandring, og i samspil med omgivelserne, udfordrer hun idéen om værkets sublimitet og minder os om, at i morgen er forskellig fra i går.

Christian Windfeld (DK) er uddannet solist fra Det Jyske Musikkonservatorium og har som performende komponist tidligere opført sine værker i Australien, USA og Europa. I 2015 blev han udvalgt til Statens Kunstfonds ordning ‘Den unge elite’.

Med opfordring til at besøge begge lokationer – Radar og Regelbau 411 – for at opleve værket i sin helhed.

Åbning: 3. september 2022. Radar kl. 11-13. Regelbau 411 kl. 15-17.
Udstillingsperiode: 4.-11. september 2022.
Åbningstider: Hver dag fra 10-17 på Radar og Regelbau 411. Udstillingen har fri éntre.

Udstillingen er realiseret med støtte fra Region Midtjyllands Kulturpulje, Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, Music City 2022, Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond.

Back