Puk+WKB.png (1)

Et følelsesfuldt samarbejde mellem sorgtekst og strygermusik

Om det skabende samarbejde mellem forfatter Puk Qvortrup og komponist Mette Dahl Kristensen (Who Killed Bambi)

Af Marie Lerche

Lyd+Litteratur Festival har tradition for at række ud til dygtige danske ord- og lydkunstnere og foranledige et samarbejde, der kulminerer i en festivaloptræden. I år har forfatter Puk Qvortrup og strygeensemblet Who Killed Bambi med Mette Dahl Kristensen som komponist indgået et sådant fællesskab om en optræden, der har Puks roman, Ind i en stjerne, i centrum. Ind i en stjerne er Puks hjerterørende og dybt personlige autofiktive fortælling af sin tragiske livsoplevelse, da hun som 26-årig pludseligt mistede sin mand til et hjertestop, blev alene med deres lille søn og samtidig ventede parrets andet barn.

Ind i en stjerne er en bevægende og enormt ærlig bog, der portrætterer den store ulykke. Men den er også en bred og nuanceret pallette af følelserne sorg, vrede, skam, afmægtighed – og kærlighed på ny. Samarbejdet mellem Puk og Mette, der komponerer musikken til udvalgte passager fra bogen, har derfor også i første instans handlet om at udvælge de stemninger – som de beskriver det – der skal danne rammen for koncerten. En meget åben proces, hvor de har brugt hinanden til at finde ind til den rette form, fortæller Mette.

”Jeg har enormt stor respekt for det, Puk har skrevet, og jeg skal finde ud af, hvordan jeg forløser det på en respektfuld måde. Når jeg arbejder med folk, der beskæftiger sig med ord, går jeg altid ind i samarbejdet med stor ydmyghed for den vision, de har haft for deres tekst, hvad hensigten er med deres ord. Og så prøver jeg at forløse det på bedste måde – og på vores instrumenters præmisser. Jeg prøver at skabe et rum, hvor jeg ikke forcerer følelserne. Det ville jo være virkelig nemt at plastre denne koncert til i melankoli og en masse sørgelige strygermelodier. Men det har jeg ikke lyst til.”

Begge er meget enige og åbne om omkring denne balancering af de meget stærke og direkte følelsesbeskrivelser, som Ind i en stjerne rummer. Der skal gives plads til de ikke udelukkende sorgfulde følelser, alt imens sorgen også skal have sin retmæssige fylde i den musikalske formidling. Som Puk beskriver det:

”Vi har diskuteret, hvordan vi skulle tage de mere sørgelige passager og sætte strygere til dem. Bliver det for meget, bliver det for sørgeligt? Men samtidig er det også bare enormt spændende, at vi sætter fuldt ind på følelserne. At vi tillader katarsis. Mette arbejder enormt klogt med kompositionerne, så de ikke bliver decideret sentimentale – for det må de ikke blive. Men derfor kan det stadig være følelsesfuldt.”

En forløsning af stemninger

Både Mette og Puk har tidligere beskæftiget sig med tværkunstneriske projekter, men det er for dem begge alligevel første gang et romanværk og musik skal møde hinanden og flettes sammen i en optræden.

”Jeg er enormt taknemmelig for den mulighed, jeg har fået. Jeg har gennem de seneste par dage hørt skitser af Mettes kompositioner, og det er helt vildt rørende at høre det på den måde, i den fortolkning. Jeg ser det som en kæmpestor gave,” fortæller Puk.

”Man kan høre, hvordan musikken er med til at slå stemningen an. Hvordan det ved lysere toner og mere dur i musikken giver fremdrift og fremtid, mens man fastholdes i sorgen og stilstanden ved mere vemodige og melankolske toner. Det er det, musikken også kan, den understøtter de stemninger.”

For Mette er balancen også et nøgleord i kompositionsprocessen. For som den musiske fortolker er hun både tro over for det skriftlige forlæg, samtidig med at hun også tør at udfolde og udvikle det i sin fortolkning:

”Første gang jeg skulle forløse noget litteratur, et Tove Ditlevsen-digt, var det ret sjovt at opleve, hvordan tekstens faste ramme faktisk ikke er så fast endda. Jeg er jo fri til at finde ud af, hvordan tekstens skal forløses. Alligevel synes jeg, at man skal være meget bevidst om, hvordan man vælger at fortolke teksten, fordi der netop allerede er sat ord på,” fortæller hun.

”I særdeleshed når jeg arbejder med Puks roman, som er en så fuldstændig tragisk historie. Jeg skal selvfølgelig understrege det skrevne ord, men også sørge for at give det tyngde. Ikke kun at stryge teksten med hårene. Hvad det så præcist betyder i praksis, er jo lidt diffust, men det er nogle af de overvejelser, jeg sidder med, når jeg skriver musikken.”

Kontroltab og tillid

Som forfatter og skrivende bruger Puk ofte musik til at sætte en bestemt stemning, som også påvirker hendes skrift. Nu er den proces imidlertid vendt på hovedet, således musikken i denne konstellation også influerer den færdige tekst. Da Puk i 2019 udgav Ind i en stjerne, lå der megen øvelse forud for at vænne sig til at læse højt fra sin egen fortælling uden at blive rørt, og samarbejdet med Who Killed Bambis bevægende strygermusik har åbnet op for det igen:

”Jeg kan mærke, det gør noget helt andet ved min tekst. At jeg skal læse den op mange gange med musikken som baggrund for at vænne mig til det. Det kan jeg sagtens, det er et spørgsmål om at øve sig. Men musikken har virkelig givet mig enormt meget i forhold til min tekst, og jeg læser den på en helt ny måde. Det er ret spændende at iagttage det, som jeg har siddet med helt alene, få en anden fortolkning. Et andet univers,” fortæller hun.

”Men det er også en overvindelse på mange måder, et kontroltab. Man skal kunne give det fra sig. Jeg kan ikke styre deres perceptioner og fortolkning, det skal jeg heller ikke. Det handler om tillid til den, man arbejder sammen med – og jeg har så meget tillid til Who Killed Bambi og stor respekt for deres del af arbejdet.”

Puk Qvortrup & Who Killed Bambis optræden lørdag aften den 3. oktober bliver således en kombination af oplæsning, instrumental musik og forudindspillede tracks, der tilsammen vil fremføre og forløse den tværkunstneriske fortolkning af Ind i en stjerne. Hos Lyd+Litteratur Festival er vi stolte over at kunne præsentere dette helt særlige projekt på årets festival og glæder os til sammen med publikum at opleve Ind i en stjerne i sin nye kollaborative, performede og lydlige form.

Back